Scholingscommissie

De scholingscommissie heeft als belangrijkste taak zorg te dragen voor het organiseren van scholingen voor de Nederlandse Vereniging Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF). Deze scholingen zijn met name bedoeld voor Laboranten KNF en Laboranten KNF in opleiding. Deskundigheidsbevordering voor laboranten vraagt om permanente na- en bijscholingen. Wij streven ernaar om dit op een of andere wijze jaarlijks aan te bieden. Het doel van de commissie is om een uitgebreid pakket aan vakinhoudelijke scholingen aan te bieden, welke in belangrijke mate voorziet in een landelijke en regionale behoefte.

Bij scholingen zullen de deelnemers een (digitale) syllabus ontvangen en een certificaat ontvangen. Door het volgen van deze scholing kan je geaccrediteerde punten voor het kwaliteitsregister verdienen. Docenten zullen per scholing worden gevraagd. Het streven is jaarlijks minimaal één scholing te organiseren.

Wie is wie?

De commissie bestaat uit een vaste kern; Inge de Reus, Paul Bergs, Marcel de Haan, Elsa Hoeksma-Westra, Raquelle Wissink. Samen proberen ze ieder jaar een mooi en gevarieerd programma in elkaar te draaien.

 

Ze zijn te bereiken via email op:
nascholing@nvlknf.nl

 

Vanaf 1 september wordt dit: scholingscommissie@nvlknf.nl