Scholingscommissie

De scholingscommissie heeft als belangrijkste taak zorg te dragen voor het organiseren van scholingen voor de Nederlandse Vereniging Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF). Deze scholingen zijn met name bedoeld voor Laboranten KNF en Laboranten KNF in opleiding. Deskundigheidsbevordering voor laboranten vraagt om permanente na- en bijscholingen. Wij streven ernaar om dit op een of andere wijze jaarlijks aan te bieden. Het doel van de commissie is om een uitgebreid pakket aan vakinhoudelijke scholingen aan te bieden, welke in belangrijke mate voorziet in een landelijke en regionale behoefte.

Bij scholingen zullen de deelnemers een digitale syllabus ontvangen na afloop is het certificaat voor leden te downloaden via de website. Door het volgen van deze scholing kan je geaccrediteerde punten voor het kwaliteitsregister verdienen. Het streven is jaarlijks minimaal één scholing te organiseren.

Wie is wie?

De nieuwe commissie wordt momenteel opgestart. 

De commissie is bereikbaar via email op:
scholingscommissie@nvlknf.nl