NVLKNF

Het bestuur van de NVLKNF geeft richting aan het beleid van de NVLKNF. Maar om dit tot een zo goed mogelijk resultaat te laten leiden hebben zij daar hulp bij nodig. Er zijn diverse leden actief binnen de NVLKNF binnen diverse organen / commissies. Deze input is essentieel om de doelen van de vereniging te kunnen verwezenlijken. Hieronder is uitleg te vinden over de diverse disciplines binnen de NVLKNF. Sommige commissies zijn continu actief, andere zijn alleen actief wanneer dit nodig is.

 

 

Het bestuur

SRBLKNF

Hoofdlijnen

Scholingscommissie

Vakbond

Studentenraad