Kwaliteitsregister

We vinden het belangrijk dat laboranten KNF kwalitatief goed onderzoek uit kunnen voeren en denken dat één van de manieren om dat te bewerkstelligen is, dat men op de hoogte blijft van de nieuwste onderzoekstechnieken en men de vakkennis op peil houdt. Daarom is sinds 1 juni 2012 het kwaliteitsregister voor laboranten KNF in het leven geroepen. Voor dit kwaliteitsregister is een samenwerking aangegaan met de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) en hebben we kwaliteitscriteria opgesteld. Het volledige document kunt u hier downloaden.

Kabiz

KABIZ - Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd. KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor patiënten/cliënten, collega’s, werkgevers en zorgverzekeraars.

Inschrijven in het kwaliteitsregister

Inschrijven is mogelijk via de website van KABIZ (www.kabiz.nl). Op deze site klik je op “voor het eerst registreren” en dan kun je kiezen voor het register “Laboranten Klinische Neurofysiologie”.

Na inschrijving ontvang je na enkele dagen een reactie van KABIZ waarin de verdere stappen worden verduidelijkt.
KABIZ zal mogelijk vragen naar een gewaarmerkt kopie van het diploma. In de reactie van KABIZ staat beschreven hoe men aan een gewaarmerkt kopie van het diploma kan komen.

Daarnaast hoeven de personen die ingeschreven staan in het register van de Raad (SRBLKNF) geen gewaarmerkt kopie te sturen. Zij kunnen een gewoon kopie van hun diploma sturen. KABIZ controleert aan de hand van dit register of iemand zijn diploma heeft gehaald. In het register staan in principe alle laboranten die vanaf september 1981 met de opleiding zijn begonnen.

We willen nog eens benadrukken dat je geen lid hoeft te zijn van de NVLKNF om je te laten registreren. Lidmaatschap is uitdrukkelijk geen criterium voor registratie. Wel is het zo dat je met werkzaamheden voor de vereniging punten kan behalen. De kosten die gemoeid zijn met registratie worden ook niet aan de NVLKNF betaald maar aan KABIZ, de registerhouder.

Declareren initiële inschrijfkosten KABIZ

Wanneer je bent afgestudeerd als laborant KNF bij de LOI, kun je je inschrijven in het kwaliteitsregister bij KABIZ. De kosten van het inschrijven mag je declareren bij de NVLKNF. Voorwaarden hiervoor zijn dat je pas bent afgestudeerd als laborant KNF en dat je lid bent van de NVLKNF.

Om de inschrijfkosten retour te ontvangen lever je de volgende documenten aan:

  • een ingevuld declaratieformulier van de NVLKNF (te vinden op onze website www.nvlknf.nl bij downloads/formulieren)
  • een kopie van het bankafschrift met je naam en rekeningnummer waarop zichtbaar is dat de inschrijfkosten zijn afgeschreven
  • bewijs van inschrijving bij KABIZ
  • lidnummer NVLKNF

Stuur de documenten (declaratieformulier, kopie bankafschrift, kopie bewijs van inschrijving) per mail naar penningmeester@nvlknf.nl. Vermeld in deze mail ook je lidnummer. Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je binnen 2 weken het bedrag op je rekening.

Accreditatie

Geaccrediteerde activiteiten zijn activiteiten waarvoor een kwaliteitskeurmerk aangevraagd is door een scholingsaanbieder, een organisatie, een instelling etc. Het kwaliteitskeurmerk wordt vooraf aangevraagd via een digitaal systeem: PE-online. Het toekennen van de accreditatie vindt plaats door een beoordelingscommissie/accreditatiecommissie op basis van vooraf vastgelegde kwaliteitscriteria. Zo moet de activiteit nadrukkelijk aansluiten bij het beroepsprofiel van de beroepsgroep en moet de inhoud van scholingsactiviteiten aansluiten bij (indien aanwezig) door de NVLKNF gedragen richtlijnen, standaarden, normen, protocollen of inhoudelijke consensus. Deze commissie bestaat uit laboranten KNF, die samenwerken met KABIZ.

Wil je accreditatie aanvragen? Dat kan via wwww.kabiz.nl