Opleiding tot KNF-laborant

De opleiding tot KNF laborant wordt volgens de competenties en eisen van het Beroepsprofiel in Nederland verzorgd op (post-)HBO niveau door verschillende opleidingsinstellingen, waaronder de LOI, Zuyd Hogeschool en de Hanzehogeschool. De opleiding bij de LOI is een duale opleiding, Zuyd Hogeschool en Hanze verzorgen de reguliere HBO dagopleidingen Biometrie en Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken met een afstudeerrichting KNF.

Studenten die de opleiding laborant KNF bij de LOI volgen, kunnen gedurende 3,5 jaar een gratis NVLKNF lidmaatschap aanvragen. Studenten van de Hanzehogeschool die de MBRT opleiding volgen en kiezen voor het uitstroomprofiel KNF en studenten van Zuyd Hogeschool die de opleiding Biometrie volgen en hebben gekozen voor de afstudeerrichting Klinische Diagnostiek KNF kunnen gedurende 2 jaar een gratis lidmaatschap aanvragen (vanaf het moment dat men begonnen is met de specialisatie KNF). Hierbij genieten alle studenten alle voordelen die ook bij het betalend lidmaatschap genoten worden.

Het inschrijven als studentlid van de NVLKNF gaat via het reguliere online inschrijfformulier waar je kunt aanvinken dat je een studentenlidmaatschap wilt.

Dit filmpje kunnen we plaatsen met dank aan: Volgjehart. Deze organisatie geeft voorlichting over 12 leerwerktrajecten, die je in 4 ziekenhuizen in de regio Den Haag kunt volgen: LangeLand Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Groep, Haaglanden Medisch Centrum.

Bij de LOI volg je de HBO-bacheloropleiding in een combinatie van werken en leren, ontwikkeld i.s.m. de SRBLKNF. De HBO-bachelor tot laborant is NVAO-geaccrediteerd. De opleiding bij de LOI is een duale opleiding, wat betekent dat deze opleiding wordt gecombineerd met een baan als student laborant KNF in een opleidingsziekenhuis. De totale opleiding duurt minimaal drie tot maximaal zes jaar, het is tenslotte een volledige HBO-opleiding naast een vaak volledige baan. Al die tijd ben je werkzaam in de praktijk, waardoor je na afronden van de opleiding direct zelfstandig als bekwaam beroepsprofessional aan het werk kunt. De LOI-opleiding is daarom zeer geschikt voor mensen die niet meer volledig terug de schoolbanken in willen, maar leren en werken willen combineren.

Let op: Omdat deze LOI- opleiding theorie en praktijk combineert, is het van belang dat je bij een opleidingsbevoegd ziekenhuis solliciteert naar de functie van student Laborant KNF. Een lijst met opleidingsbevoegde ziekenhuizen vind je hier. Voor de meest recente informatie wordt verwezen naar de website van LOI.

Klinische neurofysiologie is één van de afstudeerrichtingen van de opleiding Mens en techniek | Biometrie van Zuyd Hogeschool. Studenten die voor deze afstudeerrichting kiezen kunnen als KNF-laborant werken in Nederland. De opleiding Mens en Techniek | Biometrie is een vierjarige HBO-opleiding. Gedurende de eerste 2 jaar volgen alle studenten een basisprogramma dat onder andere bestaat uit verschillende metingen aan het lichaam (ECG, spirometrie, EMG, EEG, bewegingsanalyses enzovoorts). Hierbij wordt aandacht besteed aan de fysiologie van het lichaam, de technieken achter de verschillende metingen en hoe de resultaten te interpreteren. Vanaf het derde jaar kiezen de studenten voor een specialisatie (zoals KNF). Het gehele derde jaar en een kwart van het vierde jaar bestaat uit stage lopen op een KNF-afdeling gecombineerd met in totaal 10 weken theorie en praktische vaardigheden op de Hogeschool verspreid over deze periode. Dit wordt vervolgd door 10 weken keuze onderwijs (minor) en een halfjaar afstudeerstage. Voor de meest recente informatie wordt verwezen naar de website van Zuyd Hogeschool.

Studenten van de Hanzehogeschool die de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) volgen kunnen kiezen voor het uitstroomprofiel KNF. De opleiding MBRT met KNF duurt 4,5 jaar omdat naast de KNF, de studenten ook opgeleid worden in de medische beeldvorming en radiotherapie. De specifieke kennis en vaardigheden KNF komen in het derde, vierde en vijfde studiejaar aan bod. De student start met een minor KNF waarbij specifieke kennis aangaande KNF aangeboden wordt. In het vierde studiejaar loopt de student twee stages. Tijdens de stages worden de eerder opgedane kennis en vaardigheden verder ontwikkeld. Gedurende het laatste halve jaar van de opleiding voert de student in opdracht van een afdeling KNF een praktijkgericht onderzoek uit. Voor de meest recente informatie wordt verwezen naar de Hanzehogeschool.