Eregalerij

 

De vereniging kent enkele prijzen en onderscheidingen, die uitgereikt kunnen worden aan leden die een bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van studie, vakgebied en/of vereniging. Met deze eregalerij willen wij de prijswinnaars de aandacht geven die ze verdienen. Maar het dient ook ter inspiratie voor ieders werkzaamheden binnen ons mooie beroep.

 

Deltaprijs

De Deltaprijs is in 1973 door de NVLKNF (toen nog EEG laboranten vereniging) in het leven geroepen. Het is een prijs die uitgereikt kan worden in het geval iemand zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging en het vak heeft gemaakt. Zo krijgt deze persoon met deze prijs een extra waardering vanuit de vereniging voor zijn verzette werk.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een gouden speld.

 

2023

Marcel de Haan

Op de Laborantendag 2023 werd de deltaprijs uitgereikt aan Marcel de Haan. Zijn collega’s hebben Marcel hiervoor bij het bestuur aangedragen en het verzoek ingediend om deze prijs op de Laborantendag te mogen uitreiken. Een mooi initiatief om Marcel op zijn eigen werkplek in het zonnetje te zetten. Ongelooflijk wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan en nog steeds doet. Teveel om alles op te noemen, maar zijn huidige activiteiten als secretaris van de scholingscommissie, lid accreditatiecommissie, coördinator praktijkexamen EMG LOI en de jaarlijkse toets lijkt ons al meer dan voldoende om te illustreren dat Marcel deze prijs echt verdient.

 

Truus Ottolini

Op de scholingsdagen is de deltaprijs uitgereikt aan Truus Ottolini.
Truus heeft zich zowel binnen als buiten de vereniging zeer actief ingezet voor ons vak. Zij is jaren lid geweest van het bestuur, o.a. als penningmeester. Ze is betrokken geweest bij het opstellen van het huidige beroepscompetentieprofiel. Verder heeft ze in de organisatie gezeten van het OSET congres in Egmond, het 50 jarig jubileumfeest van onze vereniging en enkele laborantendagen in het Westeinde/MCH in Den Haag. Op haar afdeling heeft zij o.a. een pioniersrol gehad in de opzet van het slaapcentrum. Alhoewel Truus inmiddels met pensioen is, is haar betrokkenheid met het vak nog altijd
groot en geeft ze nog steeds les op het gebied van KNF en slaap.

 

Erelidmaatschap

Het erelidmaatschap is een erkenning voor personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de vereniging. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het toekennen van het erelidmaatschap is gereserveerd voor uitzonderlijke gelegenheden en prestaties en wordt daarom zeer zelden gedaan.

Tot nog toe zijn er 7 personen benoemd tot erelid.

 

Alphaprijs

De Alphaprijs is een geldprijs die wordt uitgeloofd aan de beste afstudeerscriptie van een kalenderjaar. Vanaf 2016 wordt de Alphaprijs uitgereikt aan degene die in de ogen van het bestuur zijn afstudeeropdracht het beste heeft gemaakt, daarvoor werd de prijs uitgereikt aan het beste stageverslag.

 

2022/2023

Tijdens de ALV van 27 maart j.l. mocht het bestuur de alphaprijs uitreiken aan Yvonne de Boer voor haar scriptie "De diagnostische waarde van duplex bij arteriitis temporalis". 

Tijdens de nascholing in Ede kreeg Yvonne de oorkonde namens het bestuur overhandigd uit handen van Wilianne Kamerbeek. 
De scriptie is te lezen op de website van de NVLKNF. Gefeliciteerd met het behalen van deze prijs!

 

Voorwaarden om mee te dingen naar de Alphaprijs:

 

– Alleen scripties die zijn gemaakt voor een opleiding tot laborant Klinische Neurofysiologie of die direct betrekking hebben op het vakgebied Klinische Neurofysiologie komen in aanmerking. (hiermee kunnen ook studenten van bv. longfunctie meedingen wanneer het gaat om bv. slaapapneu).

– De scriptie moet voldoen aan de eisen die de Hogeschool stelt op het moment dat de scriptie is ingeleverd aan het opleidingsinstituut.

– De scriptie moet eerst gepubliceerd worden in Hoofdlijnen en daarna ook op onze website www.nvlknf.nl Wanneer je je scriptie indient bij Hoofdlijnen, draagt de redactie van Hoofdlijnen zorg voor publicatie op de website van de NVLKNF.*

– De student moet zelf het initiatief nemen voor het insturen voor publicatie (Uiteraard mag je als collega laborant de student er op wijzen dat het verslag een publicatie waard is).

NB. Door het insturen van je scriptie ga je ermee akkoord dat het bestuur van de NVLKNF je cijfers met betrekking tot de scriptie op vraagt bij de onderwijsinstelling.

– Het bestuur zal beslissen wie de Alpha-prijs heeft gewonnen en deze zal worden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in het opvolgende voorjaar. In verband met de verschillende hogescholen (en daarbij mogelijk andere manier van beoordelen), wordt naast het cijfer ook gekeken naar elementen als leesbaarheid en de relevantie van de scriptie voor ons vakgebied.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om, na intern weloverwogen overleg een afwijkende keuze te maken.

 

 

 *NB: Je kunt je scriptie versturen naar hoofdlijnen@nvlknf.nl