Veel gestelde vragen

53,50 euro voor leden en donateurs 

Gratis voor studenten leden (LOI studenten de eerste 3,5 jaar van de opleiding, Hanze Hogeschool en Zuijd studenten laatste 2 jaar van hun opleiding))

Je kan je inschrijven via het online inschrijfformulier en dat staat hier

Wilt u uw gegevens wijzigen? Door in te loggen op 'Mijn NVLKNF’ kunt u bij ‘Mijn gegevens’ uw aanpassingen doorvoeren. Deze worden z.s.m. doorgevoerd in de ledenadministratie. 

Bent u uw lidnummer vergeten? Stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@nvlknf.nl

Bent u uw wachtwoord vergeten? U  kan uw wachtwoord opvragen door bij het inlogscherm ‘Wachtwoord vergeten’ aan te klikken. Na het invullen van uw e-mailadres ontvangt u een link waarmee het mogelijk is om uw wachtwoord aan te passen.  

De NVLKNF heeft elk jaar budget gereserveerd voor aanvragen die betrekking hebben op financiële ondersteuning om wetenschappelijke activiteiten van laboranten te stimuleren. Daarbij valt te denken aan het aanvragen van een tegemoetkoming voor het houden van een voordracht. Of financiële tegemoetkoming in kosten als het gaat om het houden van voordrachten door laboranten in het buitenland op het gebied van KNF. De regeling is bedoeld als stimulans (in financiële vorm) om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een dergelijke bijeenkomst. Hij is niet bedoeld als subsidie voor bezoek aan een wetenschappelijk evenement.

Een financiële tegemoetkoming kun je aanvragen door hier te klikken. Van het bestuur krijg je bericht of je voldoet aan de voorwaarden.

Lukt het niet om een nieuw wachtwoord aan te vragen? Controleer of u uw e-mailadres juist heeft ingevoerd en of dit het e-mailadres is dat u heeft doorgegeven aan de NVLKNF. Ook is het mogelijk dat de mail in uw spam box terecht is gekomen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met de webmaster via webmaster@nvlknf.nl

Ja, er is een internationale organisatie genaamd OSET (International Organisation of Societies for Electrophysiological Technolgy). Elke 4 jaar organiseren zij een congres. De NVLKNF is geen lid van OSET, maar dit hoeft je er niet van te weerhouden om naar het congres te gaan en eventueel daaraan mee te werken. Het congres wordt telkens op een andere locatie gehouden. Meer informatie is te vinden op de website www.oset.org

Log in op www.nvlknf.nl op "mijnNVLKNF" (met een eerder geactiveerd account). Via je "Dashboard" kunt u op Mijn lidmaatschap klikken. Vervolgens opent een scherm met uw lidmaatschap en klik je "lidmaatschap opzeggen" aan de rechterkant. Vul deze in met einddatum 31-12 van het desgewenste einde lidmaatschapsjaar. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap.