Waarom lid worden van de NVLKNF?

Iedere KNF laborant (of KNF laborant in opleiding) moet natuurlijk lid worden van de NVLKNF!  Samen als KNF-laboranten bijeen ben je sterk en kun je je vak zo mooi en goed mogelijk maken. Als lid van de NVLKNF blijf je door onze maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van wat er speelt in KNF-land, krijg je leuke nieuws-artikelen in je mailbox. Daarnaast ontvang je twee keer per jaar ons blad Hoofdlijnen. Speciaal voor leden maakt de NVLKNF ieder jaar een KNF-toets waarmee je geaccrediteerde punten voor je KABIZ portfolio kunt verdienen. Daarnaast krijg je met je lidmaatschap een flinke korting op de jaarlijkse nascholingsdagen in april en heb je toegang tot de georganiseerde laborantendag. Lidmaatschap betekent ook dat je kunt meedenken en werken aan de zaken waar de NVLKNF zich mee bezig houdt en dat is een verrijking voor jezelf en de beleving van het vak. 

Hoe word je lid van de NVLKNF?

Aanmelding kan tijdens het lopende jaar. Je kunt je direct inschrijven door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier.
Afmelding dient voor 1 december bij de ledenadministratie te worden gedaan. Bij het niet of niet tijdig afmelden wordt het lidmaatschap of donateurschap automatisch verlengd met de duur van een verenigingsjaar.

Over het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVLKNF is voorbehouden aan laboranten KNF, student- laboranten KNF en EEG laboranten. Elke andere belangstellende kan optreden als donateur. Een lidmaatschap of donateurschap wordt voor de duur van minstens een volledig verenigingsjaar aangegaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Jaarlijkse contributie:

  • Voor leden en donateurs : € 53,50