Contact

Vragen aan de NVLKNF kunt u stellen via de volgende e-mail adressen:

Vragen aan het bestuur:
bestuur@nvlknf.nl

Vragen over hoofdlijnen, het vakblad van de NVLKNF:
hoofdlijnen@nvlknf.nl

Vragen over lidmaatschap:
ledenadministratie@nvlknf.nl

Vragen over de opleiding:
info@srblknf.nl

Vragen over  of voor de vakbond:
vakbond@nvlknf.nl

Vragen over de bij- en nascholing van de NVLKNF in april:
nascholing@nvlknf.nl

Reacties en vragen over de site:
webmaster@nvlknf.nl