Bestuurslid NVLKNF

Vacature bestuurslid NVLKNF

 

Wat doen we als bestuur?

In onze statuten staat onze taak als volgt samengevat: We behartigen de beroepsbelangen van onze leden en proberen het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen. de statuten. Maar wat houdt dat eigenlijk in? We komen als bestuur meerdere keren per jaar bij elkaar, zo’n 8-10 keer. Tijdens zo’n vergadering houden we ons onder andere bezig met de opleiding tot laborant KNF, werken we mee aan nascholingen en de jaarlijkse toets. Ook houden we ledenvergaderingen en verspreiden we Hoofdlijnen en de Nieuwsbrief om zo onze leden op de hoogte te houden. Af en toe hebben we overleg met andere beroepsverenigingen, de NVKNF (vereniging van artsen), de LOI en de SRBLKNF (de Raad). We voeren dit als bestuur niet allemaal zelf uit, we geven namelijk ook sturing aan de commissies die zich met bovengenoemde zaken bezighouden. Het ene bestuurslid richt zich voornamelijk op Kwaliteit, bijvoorbeeld door contact te houden met KABIZ en te zorgen dat de jaarlijkse toets wordt georganiseerd. Een ander bestuurslid onderhoudt de website www.nvlknf.nl. Daarnaast zijn er nog taken op het gebied van ledenadministratie, financiën en bijvoorbeeld de Raad. We proberen de taken evenwichtig te verdelen. Tussen de vergaderingen door hebben we regelmatig contact per mail.

 

Wat maakt het zo leuk om in het bestuur te zitten?
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op bovengenoemde gebieden. Je bouwt contacten op door het hele land en krijgt de kans om zaken te verbeteren. Verder krijg je gratis toegang tot de laborantendag en de nascholingsdagen van de NVLKNF. Daartegenover staat dat je je taken uitvoert als vrijwilliger. Je doet dit dus onbetaald en in je eigen tijd. In de CAO Ziekenhuizen is bepaald dat je recht hebt op betaald verlof om de vergaderingen bij te wonen. Dit is bepaald op 36 uur voor bestuursleden afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Wel is het van belang om voor jezelf na te kijken welke CAO op jou van toepassing is.

 

Maar heb ik wel het talent om in het bestuur mijn bijdrage te leveren?

Ja! Zoals je kunt lezen zijn de taken heel verschillend en is er altijd wel een taak die bij je past. We zijn als bestuursleden heel verschillend, de ene is wat meer bedachtzaam en afwachtend, de ander een flapuit of doortastend. Als compleet bestuur vullen we elkaar goed aan. En natuurlijk hebben we allemaal een passie voor ons werk als laborant. De vergaderingen zijn laagdrempelig. Het duurt wel een aantal vergaderingen voordat je op de hoogte bent van alle zaken die we behandelen. Daarom laten we vaak mensen eerst een aantal vergaderingen bijwonen als toehoorder. Zo kunnen we samen kijken of het bestuurswerk bij je past. En wat ga je nu doen? Als je denkt dat dit bij je past, dan kun je je bij ons aanmelden als toehoorder ☺ Dat kan via bestuur@nvlknf.nl We horen graag van je!