Bestuurslid NVLKNF

Vacatures bestuursleden NVLKNF

 

Wat doen we als bestuur?

In onze statuten staat de taak van onze beroepsvereniging taak als volgt samengevat: we behartigen de beroepsbelangen van onze leden en proberen het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen. Maar wat houdt dat eigenlijk in voor het bestuur? 

We komen als bestuur meerdere keren (digitaal) per jaar bij elkaar, zo’n 8-10 keer. Tijdens zo’n vergadering houden we ons onder andere bezig met de organisatie van bijeenkomsten zoals de Welkomstbijeenkomst en Algemene Ledenvergaderingen en het begeleiden van de organisatie van de Laborantendag; ook houden we bij of alles goed verloopt in de commissies, zoals de scholingscommissie, de redactie van Hoofdlijnen en de studentenraad, en geven waar nodig sturing zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren; en voor KABIZ zijn we verantwoordelijk voor het vaststellen van de kwaliteitseisen. 

Af en toe hebben we overleg met andere beroepsverenigingen, de NVKNF (de wetenschappelijke vereniging voor het medisch specialisme klinische neurofysiologie), de SRBLKNF (de ‘Raad’) en bijvoorbeeld de vakbond (NU’91). 

Het ene bestuurslid richt zich voornamelijk op Kwaliteit, bijvoorbeeld door contact te houden met KABIZ en te zorgen dat de jaarlijkse toets wordt georganiseerd. Een ander bestuurslid onderhoudt de website www.nvlknf.nl. Weer een ander bestuurslid is gericht op de financiën en is contactpersoon voor de ‘Raad’. Op deze manier proberen we de taken evenwichtig te verdelen. 

Tussen de vergaderingen door hebben we regelmatig contact per mail of een ander platform.

 

Wat maakt het zo leuk om in het bestuur te zitten?
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op bovengenoemde gebieden. Je bouwt contacten op door het hele land en krijgt de kans om zaken te verbeteren. Verder krijg je gratis toegang tot de Laborantendag en de scholingsdagen van de NVLKNF. Voor al het harde werk ontvang je daarnaast een vrijwilligersvergoeding. Via de Cao heb je recht op betaald verlof om de vergaderingen bij te wonen of andere bestuurstaken uit te voeren. 

 

Maar heb ik wel het talent om in het bestuur mijn bijdrage te leveren?

Ja! Zoals je kunt lezen zijn de taken heel verschillend en is er altijd wel een taak die bij je past. We zijn als bestuursleden heel verschillend, de ene is wat meer bedachtzaam en afwachtend, de ander een flapuit of doortastend. Als compleet bestuur vullen we elkaar goed aan. En natuurlijk hebben we allemaal een passie voor ons werk als laborant KNF. De vergaderingen zijn laagdrempelig. Het duurt wel een aantal vergaderingen voordat je op de hoogte bent van alle zaken die we behandelen. Daarom laten we vaak mensen eerst een aantal vergaderingen bijwonen als toehoorder. Zo kunnen we samen kijken of het bestuurswerk bij je past. En wat ga je nu doen? Als je denkt dat dit bij je past, dan kun je je bij ons aanmelden als toehoorder ☺ Dat kan via bestuur@nvlknf.nl 

We horen graag van je!