Bij- en nascholingscommissie

De bij- en nascholingscommissie heeft als belangrijkste taak zorg te dragen voor  het organiseren van na- en bijscholingen voor de Nederlandse Vereniging Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF). Deze scholingen zijn met name bedoeld voor Laboranten KNF en Laboranten KNF in opleiding. Deskundigheidsbevordering voor laboranten vraagt om permanente na- en bijscholingen. Wij streven ernaar om dit op een of andere wijze jaarlijks aan te bieden. Het doel van de commissie is om een uitgebreid pakket aan vakinhoudelijke na- en bijscholingen aan te bieden, welke in belangrijke mate voorziet in een landelijke en regionale behoefte.

Bij na- en bijscholingen zullen de deelnemers een syllabus ontvangen en  een certificaat ontvangen. Door het volgen van deze bijscholing kan je geaccrediteerde punten voor het kwaliteitsregister verdienen. Docenten zullen per na- en bijscholing worden gevraagd. Het streven is jaarlijks minimaal één na- en/of bijscholing te organiseren.

Wie is wie?

De commissie bestaat uit een vaste kern; Inge de Reus, Paul Bergs, Marcel de Haan, Elsa Hoeksma-Westra, Raquelle Wissink. Samen proberen ze ieder jaar een mooi en gevarieerd programma in elkaar te draaien.

 

Ze zijn te bereiken via email op:
nascholing@nvlknf.nl