Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Resultaten enquête Hoofdlijnen

 

Zo’n 200 collega’s hebben de enquête ingevuld, waarvoor dank! Op de vraag of er behoefte is aan een vakblad voor laboranten, heeft een overgrote meerderheid met ja beantwoord, waarvan net iets meer dan de helft  de voorkeur heeft voor een digitale versie. Fijn om te zien dat een aantal mensen zich heeft opgeven om mee te willen denken en/of werken aan verdere invulling en vernieuwing van Hoofdlijnen. Binnenkort willen wij gezamenlijk hierin verdere stappen gaan zetten. De suggesties die jullie hebben aangedragen, zoals casusbespreking, thema-uitgave (bv slaap), kijkje in de keuken bij andere KNF-afdelingen etc. worden hierin uiteraard meegenomen. Hierbij zie je de uitgebreide weergave van de resultaten:

Enquête Hoofdlijnen 2021