Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Nieuws van de studentenraad

Eind oktober is de studentenraad weer bij elkaar gekomen om te vergaderen. De belangrijkste punten die we hebben besproken zijn onder andere:

  • De binnengekomen klachten en opmerkingen. De studentenraad houdt hiervan een bestand bij. Zodoende maken we inzichtelijk wat de meest voorkomende klachten zijn en houden we zicht op de afhandeling er van.
  • Praktijkexamens. Hier zijn veel klachten en opmerkingen over. We hebben een enquête verstuurd om meer inzicht te krijgen in wat de grootste knelpunten zijn. Hieruit kwam naar voren:

1. Er zijn te weinig examendata, met name voor praktijkexamen EEG I

2. Er wordt onvoldoende feedback gegeven wanneer een student zakt, met name bij het EMG examen.

3. Studenten krijgen geen bewijs van slagen van praktijkexamen EEG I

De onduidelijke exameneisen van het praktijkexamen EEG I zijn in de vergadering kort genoemd, dit was echter nog voor de recente annulering door de LOI van het examen.

  • De examenuitslagen gaan veel beter, meestal zijn die nu binnen twee weken bekend. Wel is het vaak erg lang wachten op een diploma-uitreiking.
  • De studentenraad gaat haar best doen om af en toe bij vergaderingen van de NVLKNF aanwezig te zijn. Tevens houdt de studnetenraad contact met de LOI.

 

De studentenraad heeft tijdens de vergadering afscheid genomen van Maurice Bogema, hij was naast lid ook vervangend voorzitter van de studentenraad. Maurice heeft zijn opleiding afgerond, van harte Maurice!

Tevens heeft de studentenraad een nieuwe lid mogen verwelkomen: Heleen Feijen, van harte welkom Heleen!

De studentenraad bestaat nu uit de volgende leden:

  • Babiche Westerduin
  • Yasmina Blouh
  • Nikki Hirs
  • Heleen Feijen

 

v.l.n.r. Babiche, Heleen, Nikki

 

Even voorstellen: Heleen Feijen

Hallo allemaal, ik ben Heleen Feijen, 31 jaar en ik woon alweer een aantal jaren met man en twee katten in Zwolle. Na een ICT-studie heb ik eerst een tijdje in de ICT gewerkt, maar ik wilde heel graag meer met mensen werken en de gezondheidszorg trok mij erg. Sinds twee jaar doe ik dan ook de opleiding tot KNF-laborant in het Isala te Zwolle en dat bevalt heel erg goed. Op dit moment zit ik in het eind van het tweede jaar en sinds de zomer ben ik lid van de studentenraad. Het is heel leuk om contact te hebben met de andere studenten en te zien hoe zij de opleiding ervaren.  Door lid te zijn van de studentenraad hoop ik iets voor de studenten te kunnen betekenen, en waar nodig de opleiding te verbeteren.

Groetjes, Heleen Feijen