Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Nieuws over nieuwe Hoofdlijnen

Het is al een tijd stil rondom Hoofdlijnen, maar achter de schermen zijn er wel nieuwe stappen ondernomen. In dit bericht een update van de stand van zake. Na de oproep voor hulp en nieuwe redactieleden, is er in eerste instantie een brainstormsessie geweest over hoe nu verder en welke onderwerpen er in het vakblad terug zouden moeten komen. Vervolgens is een aantal laboranten, die hadden aangegeven wel een rol in de redactie te willen spelen, verder aan de slag gegaan. Deze zes laboranten hebben inmiddels twee digitale bijeenkomsten gehad, en hebben allen inmiddels aangegeven dat ze de nieuwe redactie willen gaan vormen. Daarvan zal Marjanne er alleen het eerste jaar bij betrokken zijn vanwege haar werkzaamheden als penningmeester binnen het bestuur van de NVLKNF.

Op dit moment zijn we bezig met twee ontwerpbureaus voor een nieuwe lay-out. Daarnaast zijn we aan het inventariseren welke onderwerpen we willen laten terugkomen. De bedoeling is dat we gaan starten met twee edities per jaar. We zitten nog in de opstartfase, maar hopen in 2022 met een nieuwe editie van Hoofdlijnen te kunnen komen. We zijn de vorige redactie dankbaar voor al hun werk en de tips die we van hun hebben gekregen. In de eerste editie zullen we hier zeker op terugkomen. Daarin zullen we ook onszelf voorstellen.

Voor het slagen van ons vakblad en de continuïteit hiervan zijn we ook afhankelijk van input vanuit alle laboranten. Wil je meewerken aan een onderwerp, heb je ideeën, tips of vragen, of zie je een rol in de redactie wel zitten, meld je dan via hoofdlijnen@nvlknf.nl

Wij gaan in elk geval met enthousiasme verder werken aan een eerste nieuwe editie van ons mooie vakblad.

 

Marjanne, Willianne, Jelly, Greetje, Ida en Rosie