Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Nascholingscommissie wordt scholingscommissie

De naam van de nascholingscommissie is deze zomer gewijzigd naar scholingscommissie. Afgelopen nascholing werd al gebruik gemaakt van de nieuwe naam, maar in de zomerperiode zijn alle bijbehorende wijzigingen worden ook doorgevoerd. De commissie kwam met het idee omdat de scholingsdagen ook bedoeld zijn voor studenten die de opleiding volgen tot laborant KNF. Nascholing dekt daarom niet meer de lading. Het bestuur juicht dit voorstel natuurlijk toe. 

Vanaf 1 september is de commissie te bereiken via het nieuwe mailadres: scholingscommissie@nvlknf.nl