Nieuws

Contributie 2023
Ga terug naar het overzicht

Contributie 2023

Op 1 november is de contributie van het jaar 2023 geïnd. Wij ontvangen toch best wat mailtjes met vragen hierover. In de nieuwsbrief van maart is hier al een keer aandacht aan besteed. Voor de duidelijkheid, nogmaals het stuk:

 

Het gebeurt af en toe dat mensen gedurende het jaar opzeggen. Let er echter op dat een lidmaatschap per kalenderjaar loopt. De incasso van het lopende jaar dient dan ook betaald te worden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regels (in geval van overlijden/ziekte oid). Dit is terug te vinden in artikel 5 van de statuten