Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Beleidsdag Bestuur 2022

v.l.n.r.: Saskia Oudkerk, Pauline Gans, Shirley del Castillo Marocho - Jarman, Willianne Kamerbeek (Foto gemaakt door Marjanne Baas)

 

Maandag 17 januari is het bestuur van de NVLKNF samengekomen om het beleid voor het aankomende jaar en de komende 5 jaren uit te stippelen. Alle thema’s waar we als bestuur mee te maken hebben zijn uitgebreid aan bod gekomen. Hieronder lichten we er een paar uit.
 
Bezetting
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden: Marjanne Baas (penningmeester) Pauline Gans (1e secretaris), Shirley del Castillo Marocho - Jarman (algemeen bestuurslid), Saskia Oudkerk (algemeen bestuurslid) en Willianne Kamerbeek (penningmeester). In maart van dit jaar zal Marjanne Baas aftreden als penningmeester en Willianne Kamerbeek zal haar taken overnemen. Het bestuur kampt dus nog steeds met een onderbezetting, maar we verwachten in maart versterking, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Nog meer versterking zal heel erg welkom zijn! Ben je geïnteresseerd in een functie of om algemeen lid te worden, dan kan je altijd een paar keer aanschuiven als toehoorder tijdens een vergadering om te kijken of het iets voor je is.
 
Wetgeving
Vorig jaar juli is er een nieuwe wetgeving voor verenigingen en stichtingen van kracht gegaan, namelijk de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De wet geldt voor alle besturen, dus ook voor ons. Het niet voldoen aan deze wet kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk hebben. Het bestuur heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt om alles zo in te richten zodat we aan deze wet voldoen.
 
Hogescholen
Naast de LOI Hogeschool wordt de opleiding tot laborant KNF ook aangeboden aan de Hanzehogeschool en de Zuyd Hogeschool. Het bestuur houdt voor afgestudeerde studenten van alle hogescholen een feestelijke welkomstbijeenkomst. Dit als vervanging van de diploma-uitreiking. Helaas kon de eerste welkomstbijeenkomst eind november 2021 niet doorgaan, maar we hopen dit in mei van dit jaar goed te maken!
 
Kabiz
Het bestuur heeft regelmatig contact met Kabiz. We zijn op dit moment bezig met de herziening van het kwaliteitsdocument. Het concept zal tijdens de aankomende ALV in maart aan de leden worden voorgelegd. Daarnaast wil het bestuur, via o.a. de nieuwsbrief, meer inhoudelijke aandacht gaan geven aan het verduidelijken van het Kwaliteitsdocument. We hopen hiermee dat het aanvragen van Kabiz-punten makkelijker gaat worden en dat meer activiteiten gaan worden opgevoerd.
 
Jubileum - hoera, 60 jaar!
Dit jaar bestaat de NVLKNF 60 jaar, dit willen we graag in het najaar van 2022 vieren met alle leden. Er is een jubileum-commissie aangesteld, en deze hebben al veel leuke ideeën en plannen voor deze feestelijke dag. Meer informatie zal later volgen.
 
Jaarlijkse toets
De jaarlijkse toets is af en er wordt momenteel druk getest. De toets module zal binnenkort via de nieuwe website gepubliceerd worden. Houd de website (en Linkedin) dus goed in de gaten komende weken. 
 
Hoofdlijnen
Er is een nieuwe enthousiaste redactie gestart en in mei van dit jaar zal er een nieuwe editie van Hoofdlijnen verschijnen. We kijken er vol verwachting naar uit!
 
Al met al was het een erg nuttige dag!