Aankomende activiteiten

Ga terug naar het overzicht

Zenuwecho cursus 2024: 14 maart en 18 april

De basiscursus: op dag één legt de basisprincipes van zenuwechografie uit, en gaat in op het scannen van de n. medianus, de n. ulnaris en de plexus brachialis voor de diagnostiek naar CTS, ulnaropathie en inflammatoire neuropathieën zoals CIDP.

De vervolgcursus: op dag twee is meer gevorderd en leert cursisten o.a. het scannen van de beenzenuwen, n. radialis en verschillende huidzenuwen. De cursusdagen worden vooraf gegaan door een e-learning, op de dagen zelf worden vooral scan demonstraties getoond waarna je als deelnemer zelf hands-on aan de slag gaat met oefenen van de echografie. 

 

Voor meer info zie de website van de NVKNF