Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister

In 2011/2012 heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Laboranten KNF (NVLKNF) hard gewerkt aan het opzetten van een kwaliteitsregister voor laboranten KNF.
Na verschillende voorstellen voorgelegd te hebben in eerdere vergaderingen is in de afgelopen algemene ledenvergadering het laatste voorstel over het kwaliteitsregister
ter stemming gebracht en aangenomen. Dit betekent dat er per 1 juni 2012 een kwaliteitsregister voor laboranten KNF bestaat.

Waarom een kwaliteitsregister? Wij als bestuur vinden het belangrijk dat KNF-laboranten kwalitatief goed onderzoek uitvoeren, dat ze daarom op de hoogte dienen te blijven van nieuwe onderzoekstechnieken en hun kennis op peil houden.
Het bestuur heeft in samenwerking met de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) de kwaliteitcriteria opgesteld. Het volledige document kunt u downloaden bij formulieren

Kabiz

KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.

KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor patiënten/cliënten, collega’s, werkgevers en zorgverzekeraars.

www.kabiz.nl

Kwaliteitsregister

Inschrijven in het kwaliteitsregister

Inschrijven is mogelijk via de website van KABIZ (www.kabiz.nl). Op deze site klik je op “voor het eerst registreren” en dan kun je kiezen voor het register “laboranten Klinische Neurofysiologie”.

Na inschrijving ontvang je na enkele dagen een reactie van KABIZ waarin de verdere stappen worden verduidelijkt.
KABIZ zal mogelijk vragen naar een gewaarmerkt kopie van het diploma. In de reactie van KABIZ staat beschreven hoe men aan een gewaarmerkt kopie van het diploma kan komen.

Daarnaast hoeven de personen die ingeschreven staan in het register van de Raad (SRBLKNF) geen gewaarmerkt kopie te sturen. Zij kunnen een gewoon kopie van hun diploma sturen. KABIZ controleert aan de hand van dit register of iemand zijn diploma heeft gehaald. In het register staan in principe alle laboranten die vanaf september 1981 met de opleiding zijn begonnen.

We willen nog eens benadrukken dat je GEEN lid hoeft te zijn van de NVLKNF om je te laten registreren. Lidmaatschap is uitdrukkelijk geen criterium voor registratie. Wel is het zo dat je met werkzaamheden voor de vereniging punten kan behalen. De kosten die gemoeid zijn met registratie worden ook niet aan de NVLKNF betaald maar aan KABIZ, de registerhouder.

Declareren initiële inschrijfkosten KABIZ

Wanneer je bent afgestudeerd als laborant KNF bij de LOI, kun je je inschrijven in het kwaliteitsregister bij KABIZ. De kosten van het inschrijven mag je declareren bij de NVLKNF. Voorwaarden hiervoor zijn dat je pas bent afgestudeerd als laborant KNF en dat je lid bent van de NVLKNF.

Om de inschrijfkosten retour te ontvangen lever je de volgende documenten aan:

-een ingevuld declaratieformulier van de NVLKNF (te vinden op onze website www.nvlknf.nl bij
downloads/formulieren)
-een kopie van het bankafschrift met je naam en rekeningnummer waarop zichtbaar is dat de
inschrijfkosten zijn afgeschreven
-bewijs van inschrijving bij KABIZ
-lidnummer NVLKNF

Stuur de documenten (declaratieformulier, kopie bankafschrift, kopie bewijs van inschrijving) per mail naar penningmeester@nvlknf.nl. Vermeld in deze mail ook je lidnummer. Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je binnen 2 weken het bedrag op je rekening.

Accreditatie

Geaccrediteerde activiteiten zijn activiteiten waarvoor een kwaliteitskeurmerk aangevraagd is door een scholingsaanbieder, een organisatie, een instelling etc. Het kwaliteitskeurmerk wordt vooraf aangevraagd via een digitaal systeem: PE-online.

Het toekennen van de accreditatie vindt plaats door een beoordelingscommissie/accreditatiecommissie op basis van vooraf vastgelegde kwaliteitscriteria. Zo moet de activiteit nadrukkelijk aansluiten bij het beroepsprofiel van de beroepsgroep en moet de inhoud van scholingsactiviteiten aansluiten bij (indien aanwezig) door de NVLKNF gedragen richtlijnen, standaarden, normen, protocollen of inhoudelijke consensus.

Deze commissie bestaat uit laboranten KNF, die samenwerken met KABIZ.

Wil je accreditatie aanvragen?

dat kan via wwww.kabiz.nl

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacy Verklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close