In de prijzen

Alpha-prijs regeling

De Alpha-prijs is een geldprijs die wordt uitgeloofd aan de beste afstudeerscriptie van een kalenderjaar.
Vanaf 2016 wordt de Alpha-prijs uitgereikt aan degene die in de ogen van het bestuur zijn afstudeeropdracht het beste heeft gemaakt, daarvoor werd de prijs uitgereikt aan het beste stageverslag.

Voorwaarden om mee te dingen naar de Alpha-prijs:

-Alleen scripties die zijn gemaakt voor een opleiding tot laborant Klinische Neurofysiologie of die direct betrekking hebben op het vakgebied Klinische Neurofysiologie komen in aanmerking. (hiermee kunnen ook studenten van bv. longfunctie meedingen wanneer het gaat om bv. slaapapneu).
– De scriptie moet voldoen aan de eisen die de Hogeschool stelt op het moment dat de scriptie is ingeleverd aan het opleidingsinstituut.
– De scriptie moet eerst gepubliceerd worden in Hoofdlijnen en daarna ook op onze website www.nvlknf.nl Wanneer je je scriptie indient bij Hoofdlijnen, draagt de redactie van Hoofdlijnen zorg voor publicatie op de website van de NVLKNF.*
– De student moet zelf het initiatief nemen voor het insturen voor publicatie (Uiteraard mag je als collega laborant de student er op wijzen dat het verslag een publicatie waard is).
NB. Door het insturen van je scriptie ga je ermee akkoord dat het bestuur van de NVLKNF je cijfers met betrekking tot de scriptie op vraagt bij de onderwijsinstelling.
– Het bestuur zal beslissen wie de Alpha-prijs heeft gewonnen en deze zal worden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in het opvolgende voorjaar. In de regel wordt de Alpha-prijs uitgereikt aan de student die het hoogste cijfer heeft behaald op de scriptie. Bij gelijke score met een andere student wordt er gekeken wie het hoogste cijfer heeft behaald op het schriftelijke gedeelte.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om, na intern weloverwogen overleg een afwijkende keuze te maken.

 

*NB: doordat Hoofdlijnen momenteel niet verschijnt, kun je je scriptie insturen aan bestuur@nvlknf.nl. Hiermee vervalt (tijdelijk) de eis dat de scriptie moet worden gepubliceerd in Hoofdlijnen. We zullen je scriptie in plaats daarvan plaatsen op onze website.

Uitreiking Alpha prijs aan beste scriptie 2018

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacy Verklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close