Coronavirus: laatste update nascholingsdagen en algemene ledenvergadering

Beste collega’s,

In aansluiting op het bericht van vorige week moeten wij helaas mededelen dat wij de nascholing van 16 en 17 april a.s. vanwege de ‘Corona-crisis’ moeten annuleren.

Wij hebben samen met de Reehorst gelukkig nog een mogelijkheid voor dit jaar gevonden om alsnog de nascholing te kunnen organiseren, namelijk op 8 en 9 oktober. Wij zijn nog met de sprekers in gesprek of dit ook in hun agenda’s past.

Wanneer u zich al ingeschreven had èn van plan bent de verschoven nascholing ook te bezoeken dan blijft uw gedane inschrijving en betaling staan. U hoeft ons hierover niet te berichten. Mocht u zich voor nu wèl ingeschreven hebben, maar niet in de mogelijkheid zijn om op 8 en 9 oktober aanwezig te zijn, dan kunt u uw inschrijfgeld terugkrijgen. In dat geval graag zo spoedig mogelijk een mail naar : nascholing@nvlknf.nl.

We zullen te zijner tijd bekend maken wanneer de nieuwe inschrijving gaat starten.

Helaas is het voor ons ook overmacht en we hopen dat u daar begrip voor heeft.
Zorg goed voor uzelf en de mensen rondom u, en we hopen u terug te zien bij de komende nascholing!

Met vriendelijke groet,

Nascholingscommissie NVLKNF

 

 

Bericht 12 maart 2020:

Geachte collegae,

In de komende weken staan er meerdere bijeenkomsten gepland vanuit de NVLKNF. Concreet gaat het om de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart a.s. en de Nascholing – NVLKNF op donderdag en vrijdag 16 en 17 april a.s.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe Coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die door veel ziekenhuizen daarin worden genomen berichten wij als bestuur van de NVLKNF jullie het volgende:

Wat betreft de ALV van 23 maart: deze wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Mochten er op dit moment al (urgente) vragen leven die anders tijdens de ALV gesteld zouden worden, schroom niet om dit naar ons te mailen (bestuur@nvlknf.nl).

In afwachting van de verdere ontwikkelingen en met vriendelijke groet,

bestuur NVLKNF

 

Bestuur NVLKNF vraagt jou om hulp

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacy Verklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close