Aankomende activiteiten

Ga terug naar het overzicht

Symposium Syncope & Autonome Aandoeningen 2 juni

https://symposiumwsaa2juni2022.maasstadcongresbureau.nl/

 

Programma

10.00     Opening

Wegrakingen vanuit een aanvullend perspectief

10. 05    Wegrakingen bij kinderen: wie heeft welke rol?
              Jennifer Verhoeven (kinderarts acute geneeskunde, Maasstad Ziekenhuis) &
              Barbara Kuijper (neuroloog, Maasstad Ziekenhuis)

10.30     Betere zorg voor patiënten met psychogene pseudosyncope
              Astrid de Jager (orthopedagoog/GZ-psycholoog, SEIN)

10.55     Pauze

Wegrakingen op de eerste hulp

11.20     SYNERGY study: de resultaten
              Maryam Ghariq (afdeling neurologie, LUMC)
11.45     Syncopezorg op de SEH door een kwalitatieve bril
              Suzanne Peeters (SEH-arts, Flevo Ziekenhuis)

12.10     Lunch

13.00     Workshops
              A) kanteltesten
              B) ECG interpretatie voor NIET-cardiologen

14.00     PosterPitches en uitreiking WSAA posterprijs 2021
              Inzenders posterprijs WSAA 2021 en bestuur WSAA

14:20     Pauze

Wegrakingen in bijzondere situaties

14.45     Wegrakingen bij vooroverbuigen
              Dirk Saal (neuroloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland)
15.10     Uit het niets: syncope bij lang QT en Brugada syndroom
               Ahmad Amin (cardioloog Amsterdam UMC)
15.35     Onder water en in de lucht
              Rienk Rienks (cardioloog, CardioExpert)

16.00     Sluiting